Jdi na obsah Jdi na menu
 


POLITICKÉ IDEOLOGIE

Ideologie - je určitý názor na svět, na lidi kolem nás

- ucelený výklad světa

- určitá představa, kam bychom měli směřovat -> cíl

- vznik v 19. stol. -> velké společenské změny a převraty

- jsou typické pro moderní dobu

- funkce: předkládá určitý názor

poskytuje určitý pocit bezpečí a jistoty

poskytuje určité hodnoty, co je dobré a špatné

pomáhá orientovat se ve světě

poskytuje identitu

- negativní funkce: neuznávala jiný názor -> potlačování jiných názorů

nabízí lepší zítřek

legalizovala násilí

 

 

ANARCHISMUS

- heterogenní ideologie a politický směr

- odmítá státní moc, formální organizaci a právní řád

- hlásá neomezenou svobodu jednotlivce

- radikální anarchismus požaduje a často používá k dosažení svých cílů násilných prostředků

Představitelé: Pierre Proudhon - francouzský socialista a kritik kapitalistického systému a utoritářských teorií

Michail Bakunin - ruský revolucionář a anarchista

 

 

RASISMUS

- politická ideologie, spočívá o přesvědčení o nerovnosti lidských ras, vzniklém záměnou rasy s národním etnikem nebo kulturním společenstvím, a v domněnce, že méněcenné rasy hubí rasy vyšší svou mravnní zkažeností.

 

 

KOMUNISMUS

- "Každý podle svých schopností. Každému podle jeho potřeb."

- je radikální kritikou kapitalismu

- společnost je založena na naprosté rovnosti a kolektivním vlastnictví, beztřídní společnost

- zakladatelé: Karel Marx a Fridrich Engels

- jeho budování je předpokládáno v teorii marxismu-leninismu po vybudování socialismu

 

 

FEMINISMUS

- ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění s muži

- vzniklo na konci 19. stol.

- přívrženci feministického hnutí zakládají sdružení, poukazují na vžité sexuální stereotypy, organizují kampaně týkající se potratů, pornografie, domácího násílí vůči ženě či stejných mezd a rovných příležitostí apod.

- hlavní představitelka: Mary Wollstonecraftová

 

 

NACISMUS

- ideologie i politický směr

- obsolutní moc ve státě má 1 člověk

- absolutně odmítá demokracii

            NSDAP

- národně socialistická dělnická strana

- vznik po 1. světové válce r. 1919

- tvořili ji váleční veteráni

 

NEONACISMUS

- ideologie, která se hlásí k odkazu nacistické "třetí říše"

- nadřazenost bílé rasy